Teamontwikkeling

Proxus analyseert en begeleidt teams met het doel de samenwerking te bevorderen waardoor de teamprestatie omhoog gaat.
 
Het maximale uit een teamlid willen halen. Inzicht krijgen in de mogelijkheden en onmogelijkheden van het individu en van het individu in het functioneren in een team. Dit om de meest optimale combinatie van teamleden te bepalen, maar ook bij het vaststellen van het profiel waaraan een nieuw teamlid moet voldoen.

Waar het uitgangspunt is de interactie tussen mensen actief te beïnvloeden om het maximale uit ieder individu te halen, zoals binnen een team, is de bekendheid met elkaars persoonlijkheid, kwaliteiten en valkuilen een goed middel hiertoe. De verkregen bekendheid maakt het eenvoudiger om elkaar in te zetten of aan te spreken binnen het team en leidt tot een grotere effectiviteit in het behalen van de doelstellingen.

Voorbeelden van momenten dat wij interventies toepassen:

  • Teambuilding. Inzicht krijgen in elkaars persoonlijkheid en de beweegredenen van elkaars handelen leren begrijpen en daardoor beter gaan samenwerken en presteren;
  • U wilt inzicht in de (on)mogelijkheden van het individu in het functioneren in het team;
  • Peakperformance. U wilt weten in hoeverre sporters in het team in staat zijn de mentale veerkracht en focus op te brengen voor de te leveren prestatie;
  • Geen of onvoldoende grip hebben op (individuen in) het team.

Proxus op Twitter!