Talentmonitoring

Minder uitval tijdens de opleiding, meer talenten die doorstromen naar de absolute top, een hoger niveau van de sport(er) en een grotere kans op medailles/titels.

Aan de hand van onze normprofielen krijgen de – talentvolle - sporter en de technische staf gedurende de opleiding inzicht in hoe de sporter staat ten opzichte van de gewenste situatie. Daarmee wordt voortijdige uitval voorkomen, doordat bij een terugval tijdig ingegrepen kan worden.

Talentmonitoring voorkomt dat mentale punten waarop een talentvolle sporter lager scoort niet nog zwakker worden doordat de sporter ze compenseert door fysieke en/of technische aspecten en vice versa. Normprofielen dragen er aan bij dat de sterke en zwakke punten van de sporter heel effectief en efficiënt in een persoonlijk ontwikkelplan kunnen worden omgezet. Daarmee wordt de samenhang tussen alle trainingspijlers geborgd.

Proxus op Twitter!