Talentidentificatie

De trainingspijler mentaal is, meer dan de trainingspijlers fysiek en techniek, bepalend voor de optimale identificatie van talenten. Persoonlijkheid en mentaliteit begrenzen de mate waarin iemand zich kan ontwikkelen. Bovendien spelen deze zich grotendeels af in iemands hoofd en zijn dus moeilijk waarneembaar.

Een aantal persoonlijke eigenschappen zijn beperkt ontwikkelbaar (zoals ambitie en aanpassingsvermogen) en daarmee dient rekening te worden gehouden bij talentidentificatie. De persoonlijke eigenschappen benodigd om als topsporter te kunnen functioneren, die niet of nauwelijks ontwikkelbaar zijn, zal iemand daarom al van nature in voldoende mate moeten bezitten.

Middels het sport specifiek ontwikkelen van online psychologische testen ten behoeve van talentidentificatie en –ontwikkeling en het opstellen van cognitieve en psychologische normprofielen maakt Proxus het voor de topsport mogelijk om vroegtijdig inzicht te krijgen in de cognitieve en mentale ontwikkelpotentie van jeugdige sporters.

Proxus op Twitter!