Topsport

Zo vroeg mogelijk weten welk talent, in de samenhang tussen alle basis trainingspijlers (fysiek, techniek. tactiek en mentaal), de beste ontwikkelpotentie heeft om uit te groeien tot topsporter. Dat is waar wij u mee helpen.

In de topsport draait het primair om de trainingspijlers fysiek, techniek en tactiek, maar de samenhang met de trainingspijler mentaal is nadrukkelijk medebepalend voor het ontwikkelingsproces van een talentvolle topsporter.

Een op het eerste oog natuurtalent kan zowel fysiek als technisch in de jeugd uitblinken, maar ineens tot stilstand – lijken te - komen in de ontwikkeling. Wij hebben inmiddels in een aantal van dit soort situaties aangetoond dat zo’n ogenschijnlijk natuurtalent met betrekking tot de trainingspijler mentaal zijn/haar plafond had bereikt en in de samenhang tussen alle trainingspijlers geen tot onvoldoende groei kon laten zien.

Door het op een valide wijze meetbaar maken van de trainingspijler mentaal en het bieden van richtlijnen, criteria en normeringen zodat talenten vroegtijdig kunnen worden geïdentificeerd dragen wij substantieel bij aan de ontwikkeling van de topsport.

Proxus op Twitter!