Talentidentificatie

Persoonlijkheid en mentaliteit zijn, meer dan kennis en vaardigheden, bepalend voor de optimale identificatie en inzetbaarheid van talenten. Persoonlijkheid en mentaliteit begrenzen de mate waarin iemand zich kan ontwikkelen. Bovendien spelen deze zich grotendeels af in iemands hoofd en zijn dus moeilijk waarneembaar.

Een aantal persoonlijke eigenschappen zijn beperkt ontwikkelbaar (zoals ambitie en aanpassingsvermogen) en daarmee dient rekening te worden gehouden bij talentidentificatie. De persoonlijke eigenschappen benodigd om een functie te kunnen uitoefenen, die niet of nauwelijks ontwikkelbaar zijn, zal iemand daarom al van nature in voldoende mate moeten bezitten.

Middels het ontwikkelen van online psychologische testen ten behoeve van talentidentificatie en –ontwikkeling en het opstellen van psychologische normprofielen maakt Proxus het mogelijk om vroegtijdig inzicht te krijgen in de cognitieve en psychologische ontwikkelpotentie van (potentiële) medewerkers.

Proxus op Twitter!