Bedrijfsleven

Binnen organisaties realiseert men zich dat er steeds minder mensen zijn die kunnen werken én zij die willen werken, werken steeds minder uren. Daarom dient kennis en ervaring, maar vooral ook de potentie van medewerkers optimaal te worden benut en ontwikkeld. De oplossing ligt derhalve niet in harder of meer werken, maar in het beter aansluiten bij de talenten van mensen.

Persoonlijkheid en mentaliteit zijn, meer dan kennis en vaardigheden, bepalend voor de optimale ontwikkeling en inzetbaarheid van het individu.

Proxus adviseert en begeleidt organisaties bij de talentidentificatie en -ontwikkeling van individuen en teams. Middels maatwerk online psychologische testen brengen we de groeipotentie van individuen en daarmee uw organisatie in beeld en doen we suggesties hoe met talenten om te gaan. De organisatie krijgt een duidelijk beeld van haar groeipotentie en naast kennis en ervaring wordt óók de potentie van medewerkers optimaal benut en ontwikkeld.

Proxus op Twitter!