Visie

Wij voelen ons oprecht betrokken bij de samenleving en het bijbehorende sociaal economische vraagstuk betreffende de arbeidsparticipatie. Waarbij we streven naar het bereiken van integraal diversiteitsbeleid middels de duurzame ontwikkeling van (sport)organisaties en individuen.

Het resultaat dat wij voor ogen hebben is de verbinding te realiseren tussen organisatie en individu. Uitgangspunt is enerzijds de behoefte van een (sport)organisatie en anderzijds het talent van een individu.

Dit houdt in dat de talenten van het individu het uitgangspunt vormen voor competentie ontwikkeling. Dus  vaststellen wat de talenten (persoonlijkheid, mentaliteit en capaciteiten) van een individu zijn en het individu hierop competenties laten ontwikkelen.

De winst voor een organisatie en de medewerkers van het beter aansluiten bij de talenten van mensen vertaalt zich in een verhoogde productiviteit, vitaliteit, mobiliteit en arbeidsvreugde, zodat mensen langer en gezonder kunnen doorwerken.

Proxus op Twitter!