Missie

‘Vanuit een helder zelfinzicht als basis van een duurzame (sport)loopbaan naar duurzame inzetbaarheid naar duurzame arbeidsparticipatie naar een duurzame regionale arbeidsmarkt’.

Proxus op Twitter!