Kernwaarden

Vertrouwen en betrouwbaar
Vertrouwen is het fundament onder iedere vorm van relatie en is wezenlijk voor duurzame relaties. Vertrouwen hebben in jezelf, vertrouwen in elkaar en vertrouwen in de toekomst.

Vertrouwen vertalen wij naar integer omgaan met alle informatie en gegevens die wij op grond van onze dienstverlening verkrijgen. Wij houden rekening met de wensen en voorkeuren van opdrachtgevers met betrekking tot de rapportage van de uitgevoerde psychologische onderzoeken, evenwel zonder geweld te doen aan de objectiviteit en zorgvuldigheid van de rapportage.

Proxus is een betrouwbare partner wat tot uiting komt in het nemen van onze verantwoordelijkheid en we zijn aanspreekbaar op onze acties en resultaten. We komen afspraken na en we geven en halen feedback.

Vernieuwend en resultaatgericht
Duurzaamheid is onlosmakelijk verbonden met vernieuwing. Proxus richt zich op de innovatie naar een duurzame arbeidsparticipatie in het algemeen en de ontwikkeling van duurzame inzetbaarheid in het bijzonder.

Proxus staat voor een creatieve en oplossingsgerichte manier van werken. We staan open voor nieuwe ideeën, leren van zaken die niet goed zijn gegaan en verbeteren continue. Met onze aanpak willen wij een inspiratie en voorbeeld zijn voor anderen.

Ons werk draait om resultaat. We leveren de informatie zo op dat u er direct mee aan de slag kunt. We handelen niet om het handelen zelf. We handelen met het doel om individuen, organisaties, de arbeidsparticipatie en de (regionale) arbeidsmarkt duurzaam te ontwikkelen.

Betrokken
Wij voelen ons oprecht betrokken bij de samenleving en de bijbehorende sociaal economische vraagstukken. Ook voelen we ons betrokken bij de duurzame ontwikkeling van een organisatie, dit zien wij als een continu proces dat onlosmakelijk verbonden is met de duurzame ontwikkeling van individuele loopbanen, voor de mensen die er werken en toekomstige medewerkers.

Vanuit deze visie streven we naar een langdurige samenwerkingsrelatie met als resultaat het verhogen van de productiviteit, mobiliteit, vitaliteit en arbeidsvreugde van de medewerkers om zo de continuïteit van de organisatie te verduurzamen en te versterken.

Proxus op Twitter!