Coaching

Coaching is een effectief instrument om veranderingen in de praktijk te bewerkstelligen. Met behulp van onze aanpak krijgt coaching extra diepgang doordat we u en eventueel alle bij dit veranderingsproces betrokken personen vooraf helpen met het ontwikkelen van een helder zelfinzicht waarbij we talenten, motivatie, beperkingen en ontwikkelaspecten zichtbaar maken.

Bij coaching gaan we uit van de specifieke leerdoelen van het individu in de praktijksituatie en van een gelijkwaardige één-op-één-relatie. De coachee neemt verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces en wij ondersteunen en begeleiden dit leerproces. Wij zien coaching als een tijdelijk traject waarbij degene die wordt gecoacht uiteindelijk zelfstandig zijn/haar weg vervolgt.

Voorbeelden van situaties waarin wij coaching toepassen:

  • Coachen van leidinggevenden/coaches, bij het optimaal tot ontwikkeling laten komen van de – door ons vastgestelde - talenten van de mensen in hun team;
  • U heeft behoefte om een spiegel voorgehouden te krijgen door iemand buiten de eigen omgeving;
  • U wilt inzicht krijgen in hoe u assertiever kunt worden en toch uzelf blijft;
  • U wilt een helder zelfbeeld ontwikkelen en weten hoe u zich verhoudt ten opzichte van anderen;
  • U wilt de valkuilen van uzelf kunnen herkennen en hier effectief mee leren omgaan;
  • Gedegen keuzes kunnen maken, zowel privé als zakelijk. Doen waar u goed in bent en zich goed bij voelt.

Maar ook ten aanzien van andere situaties gaan we graag met u het gesprek aan om u te informeren over onze aanpak en hetgeen wij voor u in het bijzonder kunnen betekenen.

Proxus op Twitter!